Samfunnsansvar (CSR – Corporate Social Responsibility)

Definisjon: Samfunnsansvar, eller CSR, innebærer at bedrifter frivillig tar sosiale og miljømessige hensyn i virksomheten. Dette inkluderer å handle etisk og bidra til økonomisk utvikling, mens man forbedrer livskvaliteten for ansatte og samfunnet.

Praktisk anvendelse i styrearbeid

Styret definerer og overvåker selskapets CSR-strategi. De setter retningslinjer, godkjenner CSR-prosjekter og sikrer at tiltakene reflekterer selskapets verdier og interessentenes forventninger.

Eksempler fra styrearbeid

  • CSR-strategi: Styret lager eller godkjenner strategier som støtter bærekraftig utvikling, inkludert miljøvern og sosial rettferdighet.
  • Etiske Retningslinjer: Styret sørger for at selskapet holder høye etiske standarder og fremmer ansvarlig drift, inkludert anti-korrupsjon og rettferdig handel.
  • Miljøinitiativer: Styret godkjenner miljøvennlige investeringer som reduserer utslipp og fremmer effektiv ressursbruk.
  • Samfunnsengasjement: Styret støtter lokalsamfunnet gjennom veldedighet og utdanningsinitiativer.
  • Rapportering og kommunikasjon: Styret sikrer åpenhet ved å overvåke rapporteringen av selskapets CSR-arbeid.

Betydning for styret: Styrets innsats for å integrere CSR i strategien styrker selskapets omdømme og bærekraft. Dette tiltrekker seg også nye forretningsmuligheter og minsker risikoer. Styrets engasjement viser en forpliktelse til ansvarlig drift, noe som er kritisk for å møte forventningene fra moderne interessenter. Deres rolle i å fremme og overvåke CSR-tiltak understreker ansvaret for å føre selskapet mot både økonomisk og sosial suksess.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen