Din kunnskapsbase for styrearbeid

Hev din styrekompetanse med vårt ressurssenter

Ordbøker

Stiftelse av selskap

Stiftelse av selskap innebærer den juridiske prosessen med å etablere en ny bedriftsenhet som en juridisk person. Prosedyren inkluderer registrering av selskapet hos relevante myndigheter og utarbeidelse av nødvendige dokumenter, som stiftelsesdokumenter og vedtekter. Videre krever prosessen etterlevelse av juridiske og regulatoriske krav. Stiftelsesprosessen varierer etter landets lovverk og den valgte selskapsstrukturen, som kan inkludere

Les mer »

Strategisk planlegging

Strategisk planlegging er en prosess for å definere organisasjonens langsiktige retning. Den inkluderer målsetting, strategiutvikling og ressursallokering. Prosessen starter med en vurdering av nåværende status, identifiserer muligheter og trusler, og vurderer styrker og svakheter. Handlingsplanen sikter mot organisasjonens suksess og tilpasning til eksterne endringer. Praktisk anvendelse i styrearbeid Styret veileder utviklingen av visjon, misjon og

Les mer »

Selskapsstruktur

Selskapsstruktur Definisjon: Selskapsstrukturen beskriver organisasjonens juridiske og operasjonelle oppsett, inkludert dens juridiske enheter, eierskapsforhold og organisatoriske arrangementer. Denne strukturen påvirker hvordan selskapet er organisert juridisk og hvordan det opererer i praksis, inkludert fordelingen av ansvar og autoritet. Valget av selskapsstruktur påvirkes av faktorer som skattehensyn, reguleringer, finansieringsbehov og forretningsstrategier, med vanlige strukturer som enkeltpersonforetak, partnerskap,

Les mer »

Samfunnsansvar (CSR – Corporate Social Responsibility)

Definisjon: Samfunnsansvar, eller CSR, innebærer at bedrifter frivillig tar sosiale og miljømessige hensyn i virksomheten. Dette inkluderer å handle etisk og bidra til økonomisk utvikling, mens man forbedrer livskvaliteten for ansatte og samfunnet. Praktisk anvendelse i styrearbeid Styret definerer og overvåker selskapets CSR-strategi. De setter retningslinjer, godkjenner CSR-prosjekter og sikrer at tiltakene reflekterer selskapets verdier

Les mer »

Risikostyring

Risikostyring omhandler identifisering, vurdering og prioritering av risikoer. Denne prosessen inkluderer koordinering og bruk av ressurser for å minimere og kontrollere sannsynligheten eller effekten av uønskede hendelser. Effektiv risikostyring utvikler strategier som støtter organisasjonens mål og beskytter dens verdier og interessenter. Praktisk anvendelse i styrearbeid Styret overvåker organisasjonens tilnærming til risikostyring. Dette inkluderer å sikre

Les mer »

Revisjon

Revisjon er en uavhengig evaluering av finansielle rapporter, systemer og operasjoner utført av en ekstern eller intern revisor. Formålet med revisjonen er å gi forsikring om at regnskapet er korrekt og i overensstemmelse med relevante regnskapsstandarder og lover. En revisjon bidrar også til å identifisere eventuelle svakheter i internkontrollsystemene, og kan gi anbefalinger for forbedringer.

Les mer »

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen