Bygger fremtidens styrearbeid

Din partner for profesjonell utvikling innen styrearbeid og ledelse

Vår historie

Pål Kristiansen har siden 1995 vært en bærebjelke i norsk styrearbeid og er anerkjent som en av landets fremste eksperter på området. Med en lidenskap for fagområdet har Pål viet sin karriere til å utvikle og forbedre styrearbeid i både offentlig og privat sektor. Han grunnla Styrekompetanse i 1995 med et klart mål: å transformere styrearbeid til et anerkjent fagfelt.

Styrekompetanse startet som en visjon om å gi styrearbeid en akademisk forankring og praktisk relevans. I 1998 tok Pål og hans kollegaer, professor Jan Ole Vanebo fra Høgskolen i Steinkjer og professor Erik Johnsen fra Copenhagen Business School, initiativet til å etablere det første studiet med vekttall i styrearbeid. Dette var på en tid da ledende utdanningsinstitusjoner som BI og Handelshøyskolen ikke så behovet for et slikt fagområde.

Siden den gang har Styrekompetanse vært pionerer innen utvikling av kurs og studieprogrammer relatert til eierskap og styrearbeid. Fra å bistå Innovasjon Norge med utforming av deres styrekurs til å utvikle folkevalgtopplæring for Kommunesektorens organisasjon (KS), har vårt arbeid satt dype spor. Vi har også vært sentrale i utviklingen av Eierskapsmeldinger for kommuner, startet på Geilo i 2001.

Vår Ekspertise

Med en solid faglig bakgrunn og bred erfaring fra både offentlig og privat sektor, tilbyr Styrekompetanse innsiktsfulle og verdifulle kurs, konferanser, og lederutviklingsprogrammer. Pål Kristiansens evne til å skape trygge og inspirerende læringsmiljøer gjør at deltakere ikke bare lærer, men også føler seg motiverte til å anvende kunnskapen aktivt i sine styreverv.

Styrekompetanse har bidratt til å forme karrierer og organisasjoner ved å veilede styremedlemmer og ledere gjennom komplekse utfordringer og viktige beslutningsprosesser. Vårt team består av eksperter innenfor en rekke fagfelt, inkludert økonomi, jus, ingeniørfag, og pedagogikk, noe som sikrer en tverrfaglig tilnærming til styrearbeid.

Vår Filosofi

Vi tror på «troverdig ledelse» – en tilnærming der ærlighet, integritet og ansvarlighet står sentralt. Vår filosofi er at godt styrearbeid krever mer enn bare fagkunnskap; det krever også en dyp forståelse av menneskelige relasjoner og etisk lederskap.

Hos Styrekompetanse er vi dedikerte til å støtte hver enkelt styremedlem i deres reise mot å bli mer effektive, ansvarlige og inspirerende ledere. Bli med oss på veien mot fremragende styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen