Corporate governance (Selskapsstyring)

Corporate governance, eller selskapsstyring, omfatter regler, praksiser og prosesser som styrer et selskap. Målet er å balansere interessene mellom aksjonærer, styremedlemmer, ledelse, ansatte, kunder og samfunnet. God selskapsstyring fremmer ansvarlighet, transparens og rettferdighet. Dette støtter selskapets langsiktige suksess og bærekraft.

Praktisk anvendelse i styrearbeid:

Styret har ansvaret for å sette tydelige mål for selskapet, sikre etiske retningslinjer og overvåke både drift og ledelse. De må også håndtere risiko ansvarlig og kommunisere effektivt med aksjonærer og andre interessenter. Videre opprettholder styret interne kontroller og sørger for at selskapet følger relevante lover og standarder.

Eksempler fra styrearbeid:

  • Etablering av styrestruktur: Styret definerer antallet medlemmer, deres roller og ansvar og organiserer nødvendige komiteer. Dette sikrer en detaljert håndtering av ulike aspekter ved selskapsstyringen.
  • Policy for etisk forretningspraksis: Styret implementerer etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte. Disse inkluderer regler for konflikter, korrupsjon, innsidehandel og sosialt ansvar.
  • Overvåking og evaluering: Styret følger med på selskapets operasjonelle og finansielle ytelse og vurderer sin egen effektivitet gjennom selv-evalueringer og eventuelt eksterne evalueringer.
  • Aksjonærkommunikasjon: Styret engasjerer seg med aksjonærene gjennom møter og informasjonsdeling, og adresserer deres bekymringer proaktivt.

Betydning for styret: God corporate governance er essensielt for et selskaps omdømme og suksess. Det sikrer at driften er i aksjonærenes interesse og beskytter andre viktige interessenter. Ved å følge beste praksiser, styrker styret selskapets evne til å håndtere fremtidige utfordringer. Dette styrker markedstilliten, som er viktig for å tiltrekke investeringer, beholde talent og sikre langsiktig vekst og stabilitet.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen