Skip to main content

Tydelige mål

Hva vil dere vil oppnå? Har styremedlemmene ulik oppfatning?

Klare mål er avgjørende for et godt styrearbeid

Styrearbeid handler om å prioritere. Styret kan ikke oppnå alt med en gang. Hvert selskap har en ramme med både økonomi, teknologi og bemanning. En sammenblanding egne interesser, forventete tiltak og sammenblanding roller «hatteproblematikk» er velkjent  både for selskap og i politikk. Manglende enighet om mål  kan være der du minst venter det. Det er ikke så lett når egne interesser blir for sterke, eller at en ikke har satt seg godt nok inn i Troverdig ledelse. Eierne, styret og ledelsen må ha klart for seg hvilke oppgaver og roller den enkelte har for å nå de fastsatte mål. Troverdig ledelse handler om å  gi den enkelte en trygghet og best mulig rammer for solid selskapsutvikling.

Definer hva dere vil oppnå, slik at det ikke blir brukt en masse unødvendig tid på å diskutere senere. Omkamper er ofte opprivende og kostbare,  og misforståelser gir grunnlag for usikkerhet og mistenksomhet. Drøft situasjonen, og hva som skal til.

Vi har lang erfaring med å utvikle Troverdig ledelse i selskap og organisasjoner gjennom strategi,  målsetting og operativ gjennomføring.

Trenger du hjelp med å definere mål?

Vi har lang erfaring fra både offentlige og private virksomheter.