Skip to main content

Struktur

Sørg for orden og god oversikt

Orden, struktur og ledelse

Resultater skapes der den enkelte kjenner sine egne og kollegaens mål og oppgaver. Den enkeltes innsats er avgjørende på resultatet. Ledelse handler om å ha oversikt over realisme, mål og muligheter. Når oppgaver ikke gjøres, eller feil ikke blir oppdaget, så må ledelsen ta grep. Det er avgjørende at det settes klare mål, rapporteres og tas tak i avvikene.

Det handler om vilje  til  – og kunnskap om hvem som skal foreta handlinger for at situasjonen skal endres til det bedre. Har selskapet dårlig struktur, manglende gjennomføringsevne, risikerer en at små avvik får vokse og bli uhåndterlige. 

Vi har lang erfaring med å styrke gjennomførinsgevnen i organisasjoner. Vi kan sikre at ledelsen får en god oversikt over situasjonen og de tiltak som må iverksettes. 

Vil du ha hjelp med struktur?

Vi har lang erfaring fra både offentlige og private virksomheter.