Skip to main content

Kurs, og innhold til seminarer/konferanser

Vi leverer sterkt faglig innhold sammensatt med egne erfaringer gjennom mange år. 

Vi har oppgaver i selskaper hele tiden som gjør at vi  er kontinuerlig oppdatert på hva som skjer  i markedet.  Vår spesial kunnskap er innhold og leveranser til seminar og forelesninger innen  eier- og styrerelaterte utfordringer.

Styrekompetanse utviklet og gjennomførte det første eier- og styrekurs på Høgskolen i Steinkjer i 1998. Dette var det første studie i styrearbeid i Norge. Styrekompetanse har levert kurs og konferanser til organisasjoner, selskap og Kommunens Sentralforbund.

Temaer som er viktige:

 • Samspill som viktigste inspirasjons og motivasjonkilde.
 • Hvem skal få til endringer
 • Den enkeltes ansvar for selv å ville bidra
 • Hvordan skal eierne sikre utvikling og resultater
 • Krav til eier
 • Krav til Styret 
 • Krav til ledelsen
 • Seminar, kurs og konferanser tilrettelegges for den enkelte  oppdragsgiver. Vi legger opp form og innhold basert på vår kunnskap og erfaring med tilpasning til oppdragsgiver behov og ønsker.
 • Seminar, kurs og konferanser kan være kun for eiere, styremedlemmer eller ledelse, men de beste samlinger er der hvor alle med viktige oppgaver for selskapet deltar.
 • Foredrag, innhold i seminarer, kurs og konferanser kan  være  alt fra 45 minutter til å lede hele konferansen over flere dager.

  Be om tilbud på seminar/forelesning

  Vi har lang erfaring fra både offentlige og private virksomheter.