Ytelsesbasert godtgjørelse

Ytelsesbasert godtgjørelse knytter en del av ansatte-, ledere- eller styremedlemmers lønn direkte til deres prestasjoner. Denne modellen motiverer og belønner høy ytelse og sikrer at lønnen reflekterer bidrag til selskapets suksess. Ordningene kan inkludere bonuser, aksjeopsjoner, provisjoner og andre incentiver, basert på måloppnåelse.

Praktisk Anvendelse i Styrearbeid

Styret, ofte via sitt kompensasjonsutvalg, utvikler, godkjenner og vurderer ytelsesbaserte godtgjørelser. Oppgavene inkluderer å sette mål som støtter selskapets strategi og sikre at ordningene er rettferdige og konkurransedyktige.

Eksempler fra Styrearbeid:

  • Fastsettelse av Mål: Styret setter SMART-mål for godtgjørelser som reflekterer både finansielle og ikke-finansielle prestasjoner, som kundetilfredshet og ansattes engasjement.
  • Design av Incentivordninger: Styret utformer incentiver som er attraktive og rettferdige, samtidig som de minimerer risiko og fremmer langsiktig verdiskaping.
  • Evaluering og Justering: Styret evaluerer regelmessig godtgjørelsesordningene for å tilpasse dem til selskapets skiftende behov.
  • Transparens og Rapportering: Styret sørger for åpenhet rundt ordningene og rapporterer klart og tydelig til alle interessenter.
  • Overholdelse av Regulatoriske Krav: Styret sikrer at godtgjørelsesordningene overholder gjeldende lovgivning og beste praksiser.

Betydning for Styret: Ytelsesbaserte godtgjørelser er kraftige verktøy for å drive frem høy prestasjon og sikre at ledelsens og styrets interesser er i tråd med selskapets mål. Riktig utformede og implementerte ordninger tiltrekker, motiverer og beholder nøkkelpersonell, fremmer ansvarlighet og støtter selskapets strategiske mål og langsiktig suksess. Styret spiller en avgjørende rolle i å overvåke disse ordningene, noe som styrker organisasjonens ansvarlighet og strategiske ledelse.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen