Verdipapirhandel

Verdipapirhandel omfatter kjøp og salg av verdipapirer som aksjer, obligasjoner og derivater. Denne handelen skjer både på regulerte børser og i over-the-counter (OTC) markeder. Aktiviteten er sentral for kapitalmarkedene og tilbyr kapitaltilgang for selskaper og myndigheter, samtidig som den gir investorer muligheter for investering, spekulasjon og risikostyring.

Praktisk Anvendelse i Styrearbeid

Styret har ansvar for å overvåke selskapets verdipapirhandelsstrategier og politikker. Dette inkluderer å sikre overholdelse av lovgivning og regulatoriske krav, samt håndtere risiko knyttet til investeringsaktiviteter og kapitalstruktur. Viktige oppgaver inkluderer å fastsette retningslinjer for insiderhandel, overvåke nye verdipapirer og styre selskapets engasjement i kapitalmarkeder.

Eksempler fra Styrearbeid:

  • Retningslinjer for Insiderhandel: Styret utvikler retningslinjer som forhindrer ulovlig insiderhandel og implementerer «blackout»-perioder og handelsprosedyrer for styremedlemmer og ansatte.
  • Kapitalinnhenting: Styret godkjenner nye aksjeutgivelser og andre verdipapirer som ledd i kapitalinnhentingsstrategien, og vurderer deres innvirkning på kapitalstrukturen og aksjonærverdier.
  • Risikostyring: Styret overvåker og styrer markedsrisikoen forbundet med verdipapirhandel, og sikrer robuste strategier og kontroller for risikostyring.
  • Overholdelse av Regulatoriske Krav: Styret sikrer at alle handelsaktiviteter følger gjeldende lover og regler, for å opprettholde godkjenning fra regulatorer som verdipapirkommisjoner.
  • Kommunikasjon med Investorer og Markedet: Styret overvåker all kommunikasjon relatert til verdipapirhandel for å sikre nøyaktighet og transparens, noe som styrker investortilliten.

Betydning for Styret: En ansvarlig tilnærming til verdipapirhandel er avgjørende for å sikre selskapets finansielle stabilitet og opprettholde investorers tillit. Ved å fastsette klare retningslinjer, sikre overholdelse av regelverk, og håndtere risiko effektivt, legger styret grunnlaget for selskapets suksess og vekst. Styrets engasjement viser dets dedikasjon til å beskytte og øke aksjonærverdier, og til å fremme god corporate governance og etiske forretningspraksiser.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen