Verdibasert ledelse

Verdibasert ledelse fokuserer på å styre organisasjonen basert på kjerneverdier som etikk, integritet og ansvarlighet. Denne tilnærmingen sikrer at organisasjonens handlinger reflekterer dens grunnleggende verdier, styrker omdømmet og bidrar til bærekraftig suksess.

Praktisk anvendelse i styrearbeid:

Styret spiller en nøkkelrolle i å definere og formidle organisasjonens kjerneverdier, samt sikre at ledelsens beslutninger og strategier er i tråd med disse verdiene. Styret overvåker også organisasjonskulturen for å sikre at den speiler de etablerte verdiene og evaluerer ledelsens atferd og organisasjonens ytelse fra et verdimessig perspektiv.

Eksempler fra styrearbeid på verdibasert ledelse:

  • Definering av kjerneverdier: Styret samarbeider med ledelsen for å definere en klar sett av kjerneverdier som utgjør organisasjonens etiske fundament og visjon.
  • Innkorporering i strategi: Styret sikrer at kjerneverdiene er integrert i organisasjonens strategiske planlegging og beslutningstaking.
  • Rekruttering og evaluering: Styret bruker organisasjonens verdier som grunnlag for rekruttering, evaluering og belønning av ledelsen og medarbeidere.
  • Kulturbygging: Styret fremmer en kultur preget av integritet, åpenhet og ansvarlighet.
  • Rapportering og ansvarlighet: Styret etablerer mekanismer for rapportering av verdistridige handlinger og sikrer prosesser for å håndtere disse.
  • Kommunikasjon: Styret kommuniserer regelmessig og tydelig om organisasjonens kjerneverdier til alle interessenter.
  • Etisk Lederskap: Styremedlemmene er rollemodeller for etisk atferd og sikrer at deres handlinger reflekterer organisasjonens verdier.

Betydning for styret: Gjennom verdibasert ledelse bygger styret en sterk organisasjonskultur som tiltrekker talent, fremmer innovasjon og øker medarbeidertilfredshet og kundelojalitet. Dette forbedrer selskapets omdømme og bidrar til langsiktig suksess. Verdibasert ledelse hjelper også styret med å håndtere etiske utfordringer, redusere risikoen for skandaler og styrke tilliten blant interessenter. Dette sikrer at selskapet ikke bare når økonomiske mål, men også bidrar positivt til samfunnet og opprettholder høye etiske standarder.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen