Strategisk planlegging

Strategisk planlegging er en prosess for å definere organisasjonens langsiktige retning. Den inkluderer målsetting, strategiutvikling og ressursallokering. Prosessen starter med en vurdering av nåværende status, identifiserer muligheter og trusler, og vurderer styrker og svakheter. Handlingsplanen sikter mot organisasjonens suksess og tilpasning til eksterne endringer.

Praktisk anvendelse i styrearbeid

Styret veileder utviklingen av visjon, misjon og strategiske mål. Det sikrer en inkluderende og grundig planleggingsprosess. Styret overvåker også implementeringen av strategiene, tilpasser dem etter ytelse og endringer, og sikrer nødvendige ressurser.

Eksempler fra styrearbeid

  • Fastsettelse av strategiske mål: Styret definerer mål som speiler organisasjonens visjon og misjon, og adresserer fremtidens suksessfaktorer.
  • Godkjenning av strategisk plan: Styret vurderer og godkjenner ledelsens strategiske plan. De sikrer at planen har klare mål, definerte strategier og tiltak for gjennomføring.
  • Ressursallokering: Styret evaluerer og godkjenner ressursene som trengs for å utføre planen. Dette inkluderer investeringer i teknologi, personell og markedsføring.
  • Overvåkning og evaluering: Styret etablerer en overvåknings- og evalueringsprosess. De gjør justeringer basert på ytelsesdata og eksterne forhold.
  • Risikostyring: Styret inkluderer risikovurderinger i planleggingsprosessen. De utvikler strategier for å håndtere risikoer og sikre beredskap.

Betydning for styret: Styrets rolle i strategisk planlegging sikrer en klar retning som matcher organisasjonens visjon. En velorganisert prosess styrer proaktivt, utnytter muligheter og håndterer trusler. Dette fremmer vekst og sikrer organisasjonens evne til å konkurrere. Styrets overvåkning av planleggingsprosessen støtter en bærekraftig fremtid og maksimerer verdiskaping.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen