Risikostyring

Risikostyring omhandler identifisering, vurdering og prioritering av risikoer. Denne prosessen inkluderer koordinering og bruk av ressurser for å minimere og kontrollere sannsynligheten eller effekten av uønskede hendelser. Effektiv risikostyring utvikler strategier som støtter organisasjonens mål og beskytter dens verdier og interessenter.

Praktisk anvendelse i styrearbeid

Styret overvåker organisasjonens tilnærming til risikostyring. Dette inkluderer å sikre et robust system som identifiserer viktige risikoer, vurderer deres potensielle påvirkninger, og implementerer passende tiltak. Risikostyringsprosessene må også integreres i organisasjonens strategiske og operasjonelle planer.

Eksempler fra styrearbeid

  • Fastsettelse av risikoappetitt: Styret definerer og godkjenner organisasjonens risikoappetitt. Dette nivået av risiko som aksepteres styrer risikostyring og beslutningstaking.
  • Godkjenning av risikostyringsrammeverk: Styret godkjenner et rammeverk som inkluderer politikker og prosedyrer for risikostyring. Dette omfatter risikoidentifisering, -vurdering, -behandling og -overvåking.
  • Periodisk risikovurdering: Styret sikrer regelmessige risikovurderinger for å identifisere og vurdere nye og eksisterende risikoer. Disse kan være finansielle, operative, strategiske, eller compliance-relaterte.
  • Tilsyn med risikohåndtering: Styret sikrer at det finnes effektive prosesser og kontroller for å håndtere risikoer. Dette inkluderer utvikling og implementering av risikoreduserende tiltak og nødberedskapsplaner.
  • Kommunikasjon og rapportering om risiko: Styret etablerer retningslinjer for hvordan risikostyring rapporteres til styret. Det bestemmer frekvens og format på disse rapportene, som gir innsikt i risikoprofilen og effektiviteten av tiltakene.

Betydning for styret: Styrets innsats i risikostyring er essensiell for å navigere i et usikkert miljø. Ved å opprettholde et robust system, sikrer styret at organisasjonen beskytter seg og utnytter muligheter. Effektiv risikostyring styrker omdømmet, støtter bærekraftig vekst og beskytter interessentenes interesser. Styrets rolle i overvåking og veiledning av risikostyring understreker viktigheten av proaktiv og strategisk risikohåndtering for å oppnå organisasjonens mål og bevare dens verdier.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen