Revisjonskomité

En revisjonskomité er et spesialisert utvalg innenfor et selskaps styre. Den overvåker selskapets finansielle rapportering, internkontrollsystemer, revisjonsprosesser og compliance. Komiteen tjener som bindeledd mellom styret, ledelsen, internrevisjonen og eksterne revisorer. Dens arbeid sikrer at selskapets finansielle rapporter er integre, fremmer compliance og styrker risikostyring og kontrollmiljøet.

Praktisk anvendelse i styrearbeid:

Medlemmene i revisjonskomiteen, som oftest er uavhengige direktører, må ha relevant finansiell ekspertise. Komiteen vurderer selskapets finansielle rapporter, overvåker internkontroller og kommuniserer med både interne og eksterne revisorer. De sikrer også at selskapet overholder gjeldende lover og etiske standarder.

Eksempler fra styrearbeid på revisjonskomité:

  • Overvåkning av finansiell rapportering: Komiteen gjennomgår og bekrefter selskapets finansielle uttalelser kvartalsvis og årlig. De sikrer at alt stemmer overens med regnskapsstandarder før offentliggjøring.
  • Valg av eksterne revisorer: Komiteen velger, ansetter og vurderer selskapets eksterne revisorer. De godkjenner også revisjonsgebyrene.
  • Risikostyring og internkontroll: Komiteen overvåker og forbedrer selskapets internkontroller og risikostyring.
  • Kommunikasjon med revisorer: Regelmessige møter arrangeres med interne og eksterne revisorer for å diskutere finansielle rapporter og risikostyring.
  • Overholdelse av lovgivning og etiske retningslinjer: Komiteen sikrer at selskapet følger loven og opprettholder høye etiske standarder.
  • Behandling av klager: De etablerer prosedyrer for mottak og behandling av klager relatert til regnskapspraksis eller revisjonsprosesser.
  • Årlig evaluering: En årlig vurdering av komiteens effektivitet utføres, med rapportering av funn og forbedringsforslag til styret.

Betydning for styret: Revisjonskomiteens arbeid er viktig for å bygge tillit hos investorer og regulatorer ved å garantere nøyaktige finansielle rapporter og god compliance. Effektiv revisjonspraksis minimerer risiko for økonomisk svindel, styrker internkontroller og fremmer en etisk forretningskultur. Komiteens tilsynsfunksjon hjelper styret med å sikre selskapets økonomiske integritet og overvåke compliance-strategier.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen