Personvern (GDPR)

Personvern under Generell databeskyttelsesforordning (GDPR) sikrer beskyttelse av individets personopplysninger. EU implementerte GDPR i 2018. Dette forbedrer transparens og ansvarlighet i databehandling innenfor EU og EØS. GDPR styrker individers kontroll over deres personopplysninger og setter strenge krav til databehandlere.

Praktisk Anvendelse i Styrearbeid

Styret er ansvarlig for å sikre at organisasjonen følger GDPR. Dette innebærer aktiv styring og oppfølging av personvernpolicyer og praksiser. Styrets rolle er kritisk for å forebygge databrudd og potensielle sanksjoner ved å beskytte personopplysninger.

Eksempler fra Styrearbeid på Personvern (GDPR):

  • Overvåkning av Overholdelse: Styret sikrer GDPR-overholdelse gjennom kontinuerlig overvåking og dokumentasjon.
  • Risikostyring: Styret identifiserer og håndterer risikoer knyttet til personopplysninger. Det sikrer også effektive sikkerhetstiltak mot datalikasjer.
  • Opplæring og Bevisstgjøring: Styret setter i gang opplæringsprogrammer om GDPR. Disse programmene styrker en kultur av databeskyttelse.
  • Håndtering av Individuelle Rettigheter: Styret sikrer effektive prosesser for å håndtere rettigheter som tilgang, retting og sletting av personopplysninger.
  • Utnevnelse av Personvernombud: Styret utnevner et personvernombud hvis det er nødvendig. Dette ombudet overvåker overholdelsen og fungerer som kontaktpunkt for tilsynsmyndigheter.
  • Håndtering av Datainnbrudd: Styret etablerer prosedyrer for å håndtere datainnbrudd. Dette inkluderer umiddelbar varsling til tilsynsmyndigheter og berørte individer i henhold til GDPR-krav.

Betydning for Styret: Styrets engasjement og ledelse i GDPR-overholdelse er avgjørende for å beskytte organisasjonen mot juridiske og finansielle risikoer. En proaktiv tilnærming til personvern bygger tillit hos kunder og partnere. Styret må integrere personvern i organisasjonens strategi og drift. Kontinuerlig evaluering og forbedring av databeskyttelsespraksis sikrer overholdelse og beskyttelse av personopplysninger.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen