Merverdiavgift

Merverdiavgift (MVA) er en indirekte skatt på konsum av varer og tjenester, pålagt gjennom produksjons- og distribusjonskjeden. Den endelige forbrukeren betaler MVA, men virksomhetene innkrever og betaler skatten til staten. MVA-satsene varierer etter type vare eller tjeneste og jurisdiksjon. Virksomheter må føre nøyaktig regnskap og rapportere om MVA for å oppfylle skattelovene.

Praktisk anvendelse i styrearbeid

Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet følger skattelovgivningen, inkludert riktig beregning og innbetaling av MVA. Dette krever godkjenning av interne kontroller for MVA-håndtering og regelmessig overvåking av selskapets compliance gjennom rapportering og revisjon.

Eksempler fra styrearbeid

  • Implementering av MVA-systemer: Styret sikrer at selskapet har systemer for nøyaktig MVA-regnskap. Dette inkluderer IT-systemer som automatisk beregner MVA og dokumenterer transaksjoner.
  • Overholdelse og risikostyring: Styret overvåker selskapets overholdelse av MVA-regelverket og håndterer risikoer knyttet til sanksjoner eller bøter.
  • Opplæring og bevisstgjøring: Styret sikrer at ansatte involvert i MVA-håndtering får opplæring og holder seg oppdatert på MVA-lovgivning og beste praksiser.
  • Rådgivning og ekstern ekspertise: Styret kan engasjere eksterne rådgivere for å sikre nøyaktig MVA-behandling, spesielt i komplekse eller internasjonale situasjoner.

Betydning for styret: Korrekt håndtering og rapportering av MVA er avgjørende for selskapets finansielle styring og compliance. Ved aktivt å overvåke MVA-prosesser, reduserer styret risikoen for økonomisk tap og beskytter selskapets omdømme. Engasjement i MVA-styring viser styrets forpliktelse til regnskapsmessig nøyaktighet og juridisk etterlevelse, noe som styrker tilliten hos aksjonærer og andre interessenter. En effektiv MVA-strategi sikrer også selskapets økonomiske helse ved å optimalisere kostnadene og oppfylle skattelovgivningen.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen