Kvartalsrapportering

Kvartalsrapportering innebærer at børsnoterte selskaper offentliggjør økonomiske og operasjonelle resultater for hvert kvartal. Dette gir innsyn i selskapets ytelse, inkludert inntekter, utgifter, profitt, og andre økonomiske indikatorer. Kvartalsrapportene er viktige for finansmarkedets transparens og hjelper interessenter med å ta informerte beslutninger.

Praktisk anvendelse i styrearbeid:

Styrets ansvar i kvartalsrapporteringen omfatter overvåking og godkjenning av rapportene før publisering. Styret sikrer at rapportene er nøyaktige, fullstendige og i tråd med gjeldende lover og regnskapsstandarder. Det kommuniserer også viktig informasjon fra rapportene til aksjonærer og markedet, og håndterer eventuelle spørsmål eller bekymringer som rapportene kan frembringe.

Eksempler fra styrearbeid på kvartalsrapportering:

  • Forberedelse og gjennomgang: Styret, gjennom revisjonsutvalget, forbereder og gjennomgår kvartalsrapportene. Dette sikrer nøyaktighet og fullstendighet i finansielle uttalelser og ledelsens diskusjon og analyse (MD&A).
  • Overholdelse av reguleringer: Styret kontrollerer at kvartalsrapportene følger alle relevante regulatoriske krav, inkludert de fra SEC eller tilsvarende myndigheter, samt regnskapsstandarder.
  • Risikostyring: Kvartalsrapportene brukes av styret til å evaluere og justere selskapets strategier basert på identifiserte risikoer og utfordringer.
  • Kommunikasjonsstrategi: Styret utvikler en strategi for å dele kvartalsresultatene med markedet effektivt. Dette kan omfatte pressemeldinger, investorpresentasjoner og konferansesamtaler.
  • Ytelsesanalyse: Styret bruker informasjonen fra kvartalsrapportene til å analysere selskapets ytelse mot mål og bransje-benchmarks.
  • Aksjonærkommunikasjon: Styret håndterer aksjonærers bekymringer og spørsmål som oppstår fra kvartalsrapportene. Det sikrer at aksjonærene forstår selskapets økonomiske tilstand og fremtidsutsikter.
  • Interne kontroller: Styret vurderer og forsterker interne kontroller for finansiell rapportering for å sikre nøyaktig og rettidig publisering av finansiell informasjon.

Betydning for styret: Kvartalsrapportering er avgjørende for styrets tilsyns- og kommunikasjonsansvar. Effektiv håndtering og formidling av kvartalsresultater øker tilliten blant aksjonærer og investorer, bidrar til markedstransparens, og støtter selskapets omdømme og verdi. Styrets rolle er vital for å sikre at kvartalsrapportene ikke bare møter juridiske krav, men også fungerer som et nyttig verktøy for å formidle selskapets prestasjoner, strategi og fremtidsutsikter til markedet.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen