Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring er en tilnærming som organisasjoner bruker for å sikre at deres produkter og tjenester oppfyller fastsatte kvalitetskrav. Denne tilnærmingen fokuserer på kontinuerlig forbedring og omfatter planlegging, kvalitetssikring, kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring. Målet er å øke kundetilfredsheten og effektivisere prosesser, noe som reduserer kostnader og avfall.

Praktisk Anvendelse i Styrearbeid

Styret har en nøkkelrolle i å etablere en kvalitetskultur og sikre implementeringen av effektive kvalitetsstyringssystemer. Styrets ansvar inkluderer å overvåke kvalitetspraksiser, godkjenne kvalitetspolitikk og sikre ressurser til støtte for kvalitetsinitiativer.

Eksempler fra Styrearbeid på Kvalitetsstyring:

  • Utvikling av Kvalitetspolitikk: Styret spiller en sentral rolle i å forme og godkjenne organisasjonens kvalitetspolitikk. Denne politikken setter standarder for kvalitet og kundetilfredshet.
  • Ressurstildeling: Styret sikrer at nødvendige ressurser er tilgjengelige for kvalitetsstyring. Dette inkluderer teknologi og opplæring av ansatte.
  • Risikostyring: Styret identifiserer og administrerer kvalitetsrelaterte risikoer. Det implementerer strategier for å forebygge disse risikoene.
  • Ytelsesovervåking: Styret vurderer organisasjonens kvalitetsmål og standarder gjennom regelmessige rapporter og ytelsesindikatorer.
  • Stakeholderengasjement: Styret involverer kunder og andre interessenter for å forstå deres forventninger til kvalitet.
  • Fremming av Kvalitetskultur: Styret arbeider for å fremme en kultur der kvalitet verdsettes på alle nivåer i organisasjonen.

Betydning for Styret: Styrets forpliktelse til kvalitetsstyring er avgjørende for organisasjonens suksess. Effektiv kvalitetsstyring øker kundetilfredsheten og operasjonell effektivitet. Det reduserer også kostnader og styrker organisasjonens omdømme. Ved å støtte kvalitetsinitiativer viser styret sitt engasjement for utmerkelse og ansvar overfor kunder og andre interessenter. Styrets innsats for kvalitetsstyring fremmer en vedvarende kultur av kvalitet og kontinuerlig forbedring.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen