Innsidehandel

Innsidehandel skjer når personer med tilgang til konfidensiell informasjon om et selskap handler dets aksjer. Dette inkluderer styremedlemmer, ledere og ansatte. Selv om innsidehandel kan være lovlig under spesifikke regler og ved riktig offentliggjøring, er ulovlig innsidehandel forbudt og kan føre til straff.

Praktisk anvendelse i styrearbeid

Styret sikrer at selskapet overholder loven om innsidehandel. De etablerer retningslinjer og kontroller som forhindrer misbruk av sensitiv informasjon. Dette omfatter å skape stille perioder rundt kunngjøringer av finansiell informasjon.

Eksempler fra styrearbeid

  • Etablering av handelsvinduer: Styret definerer når handel med aksjer er tillatt, som vanligvis er etter at finansiell informasjon er offentliggjort.
  • Forhåndsgodkjenning av handler: Styret krever at innsidere får godkjenning før aksjehandel. Dette sikrer at handelen ikke baseres på konfidensiell informasjon.
  • Opplæring og informasjon: Styret organiserer opplæring om innsidehandel. De sikrer at ansatte kjenner til reglene og forstår hvordan de skal håndtere sensitiv informasjon.
  • Overvåkning og rapportering: Styret overvåker innsideres handel og sikrer at all handel blir rapportert som foreskrevet av loven.

Betydning for styret: Styrets aktivitet i å håndtere innsidehandel er essensiell for å opprettholde tillit hos investorer og integritet i markedet. Ved å innføre grundige kontrollmekanismer og opprettholde åpenhet, beskytter styret selskapet mot juridiske risikoer og styrker dets omdømme. Dette fremmer også en kultur av etikk og transparens, som er avgjørende for selskapets suksess og vekst. Styrets forpliktelse til å følge beste praksiser i håndteringen av konfidensiell informasjon og innsidehandel er en viktig del av god bedriftsstyring.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen