Corporate Finance

Corporate finance, eller bedriftsfinansiering, handler om hvordan selskaper håndterer finansieringskilder, strukturerer sin kapital, og tar investeringsbeslutninger for å maksimere aksjonærverdien. Dette feltet omfatter investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, dividendeutbetalinger og risikostyring. Formålet er å sikre at selskapet har nødvendige ressurser for effektiv drift, vekst og utvidelse, samt å generere verdi for aksjonærene.

Praktisk anvendelse i styrearbeid:

Styret har en sentral rolle i å overvåke og godkjenne strategier og retningslinjer knyttet til bedriftsfinansiering. Dette inkluderer finansieringsbeslutninger, investeringer, risikostyring og utbyttepolitikk. Styret sørger også for at selskapets finansielle praksiser er i samsvar med regulatoriske krav og beste praksis.

Eksempler fra styrearbeid på corporate finance:

  • Finansieringsstrategi: Styret utvikler og godkjenner en strategi som balanserer egenkapital og gjeld for å finansiere drift og vekst, samtidig som en optimal kapitalstruktur opprettholdes.
  • Investeringsovervåkning: Styret vurderer og godkjenner store investeringsprosjekter basert på risiko og forventet avkastning. De sikrer at investeringene støtter selskapets langsiktige strategi.
  • Risikostyringspolitikker: Styret setter retningslinjer for håndtering av finansielle risikoer som valutarisiko, renterisiko og kredittrisiko for å beskytte selskapets verdier.
  • Utdeling av utbytte: Styret bestemmer selskapets utbyttepolitikk basert på selskapets økonomiske situasjon og behov for kapital.
  • Overholdelse og rapportering: Styret sikrer at finansiell rapportering og praksis er i tråd med gjeldende lovgivning og regnskapsstandarder.
  • Finansiell planlegging og analyse: Styret engasjerer seg i finansiell planlegging og analyser for å forutsi økonomiske trender og sikre nødvendig kapital for å møte finansielle forpliktelser.
  • Kommunikasjon med investorer og markeder: Styret formidler selskapets finansielle strategi og resultater til investorer og finansmarkeder for å bygge tillit og styrke selskapets omdømme og markedsverdi.

Betydning for styret: Ved å delta aktivt i corporate finance sikrer styret at selskapet opererer bærekraftig, optimaliserer sin kapitalstruktur og allokerer ressurser effektivt for å støtte vekst. Dette innebærer å beskytte selskapet mot finansielle risikoer og opprettholde gode relasjoner til investorer og finansmarkeder. Effektiv styring av bedriftsfinansieringsaktiviteter styrker selskapets finansielle stilling og bidrar til langsiktig suksess.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen