Compliance (Regeloverholdelse)

Compliance, eller regeloverholdelse, handler om at et selskap følger relevante lover, forskrifter og standarder. Dette dekker områder fra finansiell rapportering til arbeidsrett og miljøreguleringer. Målet med compliance er å unngå juridiske sanksjoner, økonomiske tap og skader på omdømmet.

Praktisk anvendelse i styrearbeid:

Styret har ansvaret for å etablere og overvåke selskapets compliance-struktur. De må sikre at selskapet har effektive systemer for å identifisere og håndtere juridiske og regulatoriske risikoer. Styret bør også sikre at selskapets praksis følger etiske standarder og beste praksis for bransjen.

Eksempler fra styrearbeid:

  • Etablering av compliance-program: Styret godkjenner et detaljert compliance-program som omfatter policyer, prosedyrer, opplæring og kontroller. Dette sikrer at organisasjonen følger nødvendige regler, som anti-hvitvasking i finanssektoren.
  • Revisjonsutvalgets rolle: Revisjonsutvalget, som er en del av styret, overvåker selskapets finansielle rapportering og kontrollsystemer. De sikrer at selskapet er i samsvar med regnskapsstandarder og finansielle forskrifter.
  • Risikovurdering og -håndtering: Styret utfører regelmessige risikovurderinger for å identifisere og evaluere compliance-risiko. De iverksetter tiltak for å håndtere disse risikoene, som kan omfatte oppdateringer av interne policyer og forsterking av kontroller.
  • Overholdelse av personvernregler: Styret sikrer at selskapet følger GDPR og andre relevante personvernregler. Dette innebærer å beskytte individets data og rapportere eventuelle brudd korrekt.

Betydning for styret: Sterk forpliktelse til compliance er essensielt for å beskytte selskapet mot juridiske og finansielle risikoer, samt opprettholde et positivt omdømme. En kultur av etikk og regeloverholdelse støtter selskapets langsiktige vekst og verdiskaping. Det er styrets oppgave å integrere compliance i selskapets strategiske planlegging og daglige drift, og ikke se det som en ren kontrollfunksjon.

Møt Pål Kristiansen

Pål Kristiansen bringer sin omfattende erfaring som daglig leder av Styrekompetanse AS inn i undervisningen av våre kurs. Med en lidenskap for å utvikle trygghet og kompetanse innen styrearbeid, veileder han deltakerne med innsikt og engasjement. Med en historie som strekker seg tilbake til 1995 har Pål vært en pioner i å gjøre styrearbeid til et fagfelt. Utforsk våre kurs med Pål som din veileder for å styrke din kompetanse innen styrearbeid.

Meld din interesse nå

Ønsker du å være en av de første som får mulighet til å gjennomføre styrekurs, kan du melde din interesse ved å trykke på knappen under

Skroll til toppen