Skip to main content

Pål Kristiansen

Styrekompetanse AS
Briggveien 38

3150 Tolvsrød

I våre  møter skapes dialoger som utvikler trygghet for den enkelte, og et ønske om å bidra med. Med mer trygghet kan hver og en begi seg videre med godt styrearbeid, med  visshet om at det nettopp den enkelte som skal være med å bidra.

Styrekompetanse har  som mål å bidra til økt sivil og sosial trygghet for den enkelte. Trygge mennesker som har inspirasjon og motivasjon skaper resultater.

Styrekompetanse ble startet høsten 1995  med visjon om å lage styrearbeid til et fag. I 1998 etablerte  Styrekompetanse sitt første studie med vekttall ved Høgskolen i Steinkjer, sammen professor Jan Ole Vanebo (Høgskolen i Steinkjær) og professor Erik Johnsen ( Copenhagen Business School). Med  mange års erfaring i privat virksomhet, Norges Grossistforbund, kommunal-  og rikspolitikk, opplevet vi at faget rundt eierskap og styrearbeid var fraværende. Hverken BI, Handelshøgskolen eller Juridisk fakultet mente det var noe behov for den type fagområde. Styrekompetanse AS ble registret i 1999. Styrekompetanse bidro til utvikling av Innovasjon Norge sine styrekurs, som ble ledet av Direktør Aud Sanner. Styrekompetanse har levert studier til andre Høgskoler fra 2000 og fremover. Styrekompetanse var med å utvikle folkevalgtopplæring i styrearbeid for KS. Initiativ til, utvikling og oppstart av Eierskapsmelding for kommunene ble gjort av Styrekompetanse i 2001 på Geilo.

Et solid faglig grunnlag for ledelse, sammen med mange års erfaring, har gitt oss en solid plattform. Alle steder hvor vi leverer foredrag, kursinnhold, konferanseutvikling eller ledelse, er fag og erfaring helt avgjørende. Vi vet at hvert selskap, hver konferanse og hvert kurs består av enkeltindivider, hvor alle har med seg sin kunnskap og erfaring, noe alle deltakere får ta del i. Mange av våre oppdragsgivere har benytte seg av vår kompetanse i mange år og ulike konferanser og møter (se Referanser).

Styrekompetanse  – troverdig ledelse.

Bakgrunn

 • Styrekompetanse har nettverk som benyttes i oppdrag.
 • Siviløkonomer, jurister, ingeniører, pedagoger, fagspesialister, gründere mm

Erfaring

 • Utvikling av studier i eierskap og styrearbeid i mer enn 20 år
 • Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av høgskolestudier i styrearbeid, eierskap og ledelse
 • Etablerte Styrekompetanse som begrep i 1996 og selskap i 1999.
 • Bistått eiere i eierskap og styrearbeid i kriser, løsninger og vekst.
 • Bistått eiere i å realisere store gevinster ved salg av virksomhet
 • Utviklet og levert konferanser innenfor eierskap og styrearbeid.
 • Innholdsleverandør til nasjonale konferanser i styrearbeid
 • Ledet selskap med oppkjøp, fusjoner og fisjoner
 • Gjennomført store emisjoner for eiere
 • Bistått eiere i å avvikle selskap
 • Styreleder i gründerbedrifter,
 • Utvikling av kjedevirksomhet nasjonalt
 • Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av bedriftsprogram i praktisk styrearbeid