Skip to main content

Klare mandater

Vær sikker på hvem som bestemmer hva

Klare mandater gjør styrearbeid enklere

Hvem som bestemmer hva hos deg? For mange kokker er oppskriften på  at planer ikke blir gjennomført, og  det blir sprik i ansvarsforståelden. Beslutninger skal tas og det avgjørende er at de blir respektert og gjennomført.

Avklaring av mål, oppgaver og forventninger gir motivasjon!

Sliter du med uavklarte rammer og roller, så har vi mange års erfaring med å få  eiere, styrer og ledergrupper til å skape resultat sammen. 

Trenger du hjelp uavklarte rammer og roller?

Vi har lang erfaring fra både offentlige og private virksomheter.